محتوي سايت

خدمات الکترونيک

لينک سايتهاي وابسته

مسافت شهرها

   
مبدا :
مقصد :
   
مسافت : 501  کیلومتر
   
    
نام صفحه : مدير شهرسازي و معماري  | کاربر : مدير سيستم  | تاریخ ویرایش : 1393/12/05 ساعت 18:25 نسخه قابل چاپ

مدير شهرسازي و معماري           

شماره تلفن دفتــر:         33161319 087

ارتباط الکترونيکــي:        ارتباط با مدير شهرسازي و معماري

نام و نام خانوادگي:         فرهاد لشکري

مدرک تحصيلــــــي:         فوق ليسانس شهرسازي

سوابق مديريتــــي:

     1- مدير شهرسازي و معماري   86/10/01 تاکنون