محتوي سايت

خدمات الکترونيک

لينک سايتهاي وابسته

مسافت شهرها

   
مبدا :
مقصد :
   
مسافت : 501  کیلومتر
   
    
نام صفحه : مدير حراست  | کاربر : مدير سيستم  | تاریخ ویرایش : 1393/12/05 ساعت 18:10 نسخه قابل چاپ

 

مدير حراست           

شماره تلفن دفتــر:         33167920 087 

ارتباط الکترونيکــي:        ارتباط با مدير حراست

نام و نام خانوادگي:         محمد اله مرادي

مدرک تحصيلــــــي:         ليسانس عمران

سوابق مديريتــــي:

     1- معاون اداره حراست   85/02/01 تا 86/03/31

     2- مدير اداره حراست   86/03/31 تاکنون