محتوي سايت

خدمات الکترونيک

لينک سايتهاي وابسته

مسافت شهرها

   
مبدا :
مقصد :
   
مسافت : 501  کیلومتر
   
    
نام صفحه : پرسش هاي متداول  | کاربر : مدير سيستم  | تاریخ ویرایش : 1395/01/14 ساعت 19:00 نسخه قابل چاپ

 1 – جهت اخذ مجوز نصب تابلو در حاشيه مسير چه مراحلي بايد طي شود ؟
                الف – مراجعه به دبيرخانه اداره کل راه و شهرسازي استان و ارائه درخواست
                ب – ثبت درخواست و دريافت شماره نامه جهت پيگيري هاي بعدي
                ج – اخذ پاسخ مکاتبه از اداره ايمني و حريم راهها
                د – مراجعه به اداره حمل و نقل و پايانه هاي استان و عقد قرارداد جهت نصب تابلو
2 – اقدامات لازم در خصوص اخذ مجوز حريم راه چيست ؟
                الف – مراجعه به اداره ايمني و حريم راهها و دريافت برگه تعهد نامه
                ب – تکميل و ارائه تعهدنامه
                ج – ارائه نقشه محل مورد نظر
                د – دريافت نامه مربوطه از اداره ايمني و حريم راهها
                ه – واريز وجه تعيين شده و دريافت تائيديه فيش واريزي از ذيحسابي
                و – مراجعه به معاون راهداري و دريافت تصويب نهايي مجوز
3 - ملک اينجانب در طرح راهسازي قرار گرفته است ، جهت احقاق حقوق قانوني ام در وحله اول به کدام اداره مراجعه نمايم؟
                در ابتدا به اداره راه و شهرسازي شهرستان مربوطه مراجعه نماييد ، بعنوان مثال اگر ملک شما در منطقه سقز واقع گشته به اداره راه و شهرسازي شهرستان سقزمراجعه نماييد.
4 - عملکرد اداره شهرستان مربوطه در برابر مراجعين چيست؟
                اداره مربوطه موضوع درخواست شما را بررسي ميکند ، چنانچه ارزيابي ملک شما بر عهده اداره کل راه و شهرسازي استان کردستان باشد ، طي نامه اي از مهندسين مشاور درخواست صدور پلان و نقشه ارزيابي ملک مورد نظر را مينمايد.
5 - منظور از پلان ارزيابي چيست؟
                پلان ارزيابي شامل 4 بخش ميباشد:
                GPS : موقعيت دقيق ملک شما را بر اساس موقعيت ماهواره اي نشان مي دهد.
                کيلومتراژ : نقطه اول و آخر ملک شما را بر اساس نقشه راهسازي نشان مي دهد.
                مساحت : مساحت دقيق از ملک شما که مورد نياز راهسازي مي باشد را تعيين مي نمايد.
                اعياني : در صورت وجود هر گونه اعياني مثل درخت ، کشت ، چاه ، ساختمان و.... چگونگي و تعداد آن را مشخص مي نمايد.
6 - پس از تحويل گرفتن پلان ارزيابي به کدام واحد مراجعه کنم؟
                پس از دريافت پلان با تمام مشخصات فوق به همراه نامه اي از اداره راه شهرستان ، به واحد ارزيابي اداره کل راه و شهرسازي مراجعه کرده و اين واحد با توجه به نوع مالکيت شما فرم تهيه مدارک جهت تشکيل پرونده را ارائه خواهد داد.
7 - قيمت گذاري توسط چه فردي و چگونه صورت مي پذيرد؟
                توسط يک کارشناس از کانون کارشناسان رسمي دادگستري صورت مي گيرد که توسط ابلاغيه اي از اداره راه به همراه کارشناس ارزيابي و شخص مالک در محل ملک حاضر مي شوند و پس از مدتي کارشناس طي نامه اي قيمت ها را به کارشناس ارزيابي اعلام مي دارد.
                آيا مالک ميتواند از طرف خودش کارشناس در امور اراضي دعوت کند؟
                        بله ، از همان ابتدا شما مي توانيد طي نامه اي کارشناس مورد نظر خودتان را با ذکر نام و شماره تماس و آدرس به اين اداره معرفي نماييد تا هر دو کارشناس با انتخاب کارشناس سوم ( مرضي الطرفين ) نسبت به قيمت گذاري عرصه و اعيان شما اقدام نمايند که به اين عمل هيئت کارشناسي سه نفره                              مي گويند.
                اگر مالک ، کارشناس از طرف خود دعوت نکرده باشد و نظر کارشناس شما را هم قبول نداشته باشد بايد چگونه عمل کند؟
                مالک بعد از ارسال نامه قيمت گذاري کارشناس، باز هم ميتواند کارشناس مورد نظرش را معرفي کند و کارشناسي هيئت سه نفره صورت پذيرد.
                پرداخت هزينه هاي کارشناسي بعهده چه کسي مي باشد؟
                اگر کارشناس از طرف اداره دعوت شده باشد هزينه کارشناسي بر عهده اداره مي باشد، وليکن اگر توسط مالک دعوت شده باشد بعهده مالک مي باشد و نيمي از هزينه کارشناس سوم ( مرضي الطرفين ) بر عهده اداره و نيم ديگر بعده مالک مي باشد.
                اگر زمين اوقافي باشد وليکن کشت زمين متعلق به ما باشد آيا پول زمين و کشت هر دو پرداخت خواهد شد؟
                خير ، اگر زمين اوقافي باشد تنها پول کشت به شما پرداخت خواهد شد.
                اگر زمين در حريم قانوني راه قرار گرفته باشد و ما در آن کشت انجام داده باشيم حقي از بابت زمين به ما تعلق خواهد گرفت؟
                خير ، از بابت پول زمين هزينه اي به شما قابل پرداخت نمي باشد ، چرا که زمين متعلق به خود اداره راه مي باشد.
8-آخرين مهلت ثبت نام مسکن مهر مرحله دوم تا چه تاريخي مي باشد؟
                تا زماني که از طريق وزارت راه و شهرسازي توقف ثبت نام اعلام نشود در استان مربوطه ثبت نام از طريق باجه هاي پستي ادامه دارد .
9- چنانچه قصد انصراف از تقاضاي مسکن مهر را داشته باشم چگونه بايد اقدام کنم ؟
               شخص متقاضي با در دست داشتن مدارک شناسايي مي بايست به اداره راه و شهرسازي شهرستان محل تقاضا مراجعه نمايد تا پس از تکميل و امضا فرم انصراف از مسکن مهر ، نامه معرفي به بانک براي دريافت وجه موجودي حساب سپرده مسکن مهر براي وي صادر گردد .
10- حريم راه به چه معناست؟
               جواب: حريم راه عبارت است از كل اراضي واقع بين محور راه و تا خطي مشخص (براي هر راه)طبق مقررات و ضوابط و قوانين موضوعي مملكتي تملك و براي جاده سازي و بهسازي آن در آينده و ساير موارد ايمني مورد استفاده قرار مي گيرد.

11. براي بهسازي و آسفالت جاده روستايي چه بايد كرد؟

               جاده روستايي كه در آخرين سرشماري نفوس و مسكن(1390) زير 20 خانوار جمعيت داشته باشند در اولويت اجرايي اين اداره كل نمي باشد.
               جاده روستايي كه بالاي 20 خانوار جمعيت دارند بر اساس اولويت در تخصيص اعتبار لازم در دست اقدام مي باشد./

12. براي تغيير كاربري ملك خود چه بايد بكنيم؟
               درخواست تغيير كاربري مي بايست از طريق شهرداري شهر مربوطه به كميسيون ماده 5 استان ارسال گردد. ضمناً به قانون منع فروش و واگذاري اراضي براي امر مسكن، تغير كاربري اين گونه اراضي و طرح آن در كميسيون ماده 5 ممنوع مي باشد./

13. تعيين تكليف اراضي كه در تصرف افراد مي باشد ولي سند آن به نام دولت صادر شده به چه صورت مي باشد؟
              بر حسب ضوابط و مقررات گذشته و همچنين مصوبات هئيت محترم وزيران اراضي تعريف در صورت داشتن شرايط خاص(استحكام بنا، تصرف به قبل از سال 1380، تناسب عرصه و اعيان، كاربري مسكوني‌) و همچنين عدم استفاده متصرف از اراضي و امكانات دولتي با نرخ كارشناسي روز به                         متصرفين واگذار مي گرديد كه برابر نظريه شماره 18913/ه به مورخه 29/03/92 بدليل مغايرت قانوني ملغي اثر شده و امكان بهره برداري وجود ندارد و حسب ضوابط كنوني پس از رفع تصرف از راضي مي بايست به مزايده عمومي گذاشته شود./