محتوي سايت

خدمات الکترونيک

لينک سايتهاي وابسته

مسافت شهرها

   
مبدا :
مقصد :
   
مسافت : 501  کیلومتر
   
    
نام صفحه : احصا خدمات به دفاتر پيش‌خوان  | کاربر : مدير سيستم  | تاریخ ویرایش : 1395/09/15 ساعت 13:28 نسخه قابل چاپ

 • استعلام حصار كشي در حريم راهها 
 •  استعلام ساخت و ساز و نصب در حريم راهها 
 • ارزيابي و تملك اراضي حاشيه راهها 
 • تعيين خسارت اراضي حاشيه راهها 
 • دريافت خسارتهاي وارده به مستحدثات  در اثر تصادت 
 • دريافت خسارتهاي وارده به ابنيه راه در اثر تصادف 
 • اطلاع رساني مناقصات 
 • فرايند انتخابات مشاور برابر بند ه ماده 29 جهت انجام نظرات و مطالعات پروژه هاي راهسازي 
 • دريافت مدارك متقاضيان و معرفي به بانك عامل براي عقد قرارداد  
 • آزاد سازي مراحل پرداخت وام تا مرحله پايان كار 
 • ثبت نام  و تشكيل پرونده جهت صدور و ارسال بيمه نامه ساختمان روستايي 
 • ثبت نام متقاضيان مسكن مهر خودمالكي  
 • درخواست تغيير كاربري 
 • درخواست افزايش محدوده 
 • ثبت و تشكيل پرونده صدور سند روستايي 
 • ثبت نام متقاضيان مسكن مهر 99 ساله 
 • ثبت نام جهت پرداخت تسهيلات به مسكن مهر خودمالكي ( مالكان ثبت مي كند ) 
 • ثبت نام متقاضيان وام خود مالكي 
 • تشكيل پرونده كميسيون ماده 12 ( تعيين نوعيت زمين )
 • تشكيل پرونده كميسيون ماده 5( تعيين و تغيير كاربري اراضي ) 
 • ثبت نام و تشكيل پرونده جهت دريافت و تمديد پروانه نظام مندي 
 • ثبت نام و تشكيل پرونده جهت دريافت و تمديد مجوز ايجاد شركتها و گروههاي مهندسي