محتوي سايت

خدمات الکترونيک

لينک سايتهاي وابسته

مسافت شهرها

   
مبدا :
مقصد :
   
مسافت : 501  کیلومتر
   
    
نام صفحه : مدير مسکن و ساختمان  | کاربر : مدير سيستم  | تاریخ ویرایش : 1395/08/10 ساعت 10:29 نسخه قابل چاپ

مدير مسکن و ساختمان         

شماره تلفن دفتــر:         33161317 087

ارتباط الکترونيکــي:         ارتباط با مدير مسکن و ساختمان

نام و نام خانوادگي:         خسرو ويسي

مدرک تحصيلــــــي:         فوق ليسانس سازه

سوابق مديريتــــي:

     1- مدير امور اجرايي   82/03/01 تا 89/11/16

      2- معاون مسکن   89/11/17 تا 91/03/09

      3- مدير مسکن و ساختمان   91/03/10             تاکنون

      4- مدير املاک با حفظ پست سازماني   93/09/20 تا 94/06/20