محتوي سايت

خدمات الکترونيک

لينک سايتهاي وابسته

مسافت شهرها

   
مبدا :
مقصد :
   
مسافت : 501  کیلومتر
   
    
نام صفحه : مدير ساخت و توسعه راه‌ها  | کاربر : مدير سيستم  | تاریخ ویرایش : 1395/01/30 ساعت 12:03 نسخه قابل چاپ

 

مدير ساخت و توسعه راه‌ها           

شماره تلفن دفتــر:         33161270 087

ارتباط الکترونيکــي:        ارتباط با مدير ساخت و توسعه راه‌ها

نام و نام خانوادگي:         رامين محمودي توتونکار

مدرک تحصيلــــــي:         ليسانس عمران / فوق ليسانس صنايع

سوابق مديريتــــي:

     1- مسئول فني و اجرايي اداره راه و ترابري بانه   78/06/06 تا 80/12/26

      2- معاون اداره راه و ترابري شهرستان بانه با حفظ پست سازماني   79/04/19 

      3- ناظر مقيم پروژه ابنيه فني محور بانه - سوته 79/07/24

      4- سرپرست راه و ترابري شهرستان بانه

      5- رييس راه و ترابري شهرستان بانه   80/12/26 تا 87/03/27

      6- سرپرست حوزه معاونت فني   87/03/21 تا 87/11/27

      7- سرپرست اداره کل راه و ترابري استان کردستان   87/11/28 تا 89/09/19

      8- سرپرستي اداره نظارت بر ساخت راههاي روستايي   88/09/12 تا 89/08/30

      9- رييس اداره فني و امور مهندسان مشاور   89/09/01

     10- رييس اداره نظارت بر ساخت راههاي اصلي و فرعي 91/03/10

     11- سرپرست حوزه ساخت و توسعه راهها   93/06/13 تا 93/11/30

    12- مدير ساخت و توسعه راهها   93/12/01 تاکنون